Het tractor / trekkerrijbewijs

Voor het rijden op een tractor of andere trekker heb je geen rijbewijs nodig. Ben je 16 of 17 jaar en wil je met een trekker werken of op de openbare weg rijden, dan moet je wel een trekkerrijbewijs jeugdigen hebben. Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je geen trekkerrijbewijs jeugdigen nodig.

Nieuwe situatie in 2014

De regering wil een nieuw rijbewijs invoeren voor alle bestuurders van tractors om de verkeersveiligheid te vergroten. De eisen die aan de rijvaardigheid van bestuurders van trekkers worden gesteld worden dan voor alle leeftijden gelijk. Het nieuwe trekkerrijbewijs zal ook beter aansluiten op andere rijbewijzen, zoals die voor de (vracht)auto. Voor het invoeren van het trekkerrijbewijs moet de Wegenverkeerswet nog wel worden aangepast. De streefdatum voor invoering van het trekkerrijbewijs is 1 januari 2014.

Trekkerrijbewijs jeugdigen

Het trekkerijbewijs jeugdigen heet officieel Certificaat voor vakbekwaamheid. Een trekkerrijbewijs jeugdigen is geen officieel rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. Het valt onder de ARBO-wetgeving. Met een trekkerrijbewijs mag u alleen trekkers besturen.

Examen voor trekkerrijbewijs jeugdigen

Om een trekkerrijbewijs jeugdigen te halen, moet je een trekkerrijexamen doen. Het examen bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

Zelfrijdende of langzaam rijdende werktuigen

Het trekkerrijbewijs jeugdigen geldt niet voor zelfrijdende of langzaam rijdende werktuigen (16-25 kilometer per uur). Daar is geen rijbewijs voor. Ben je jonger dan 18 jaar, dan mag u deze werktuigen alleen onder deskundig toezicht besturen.

Invoering trekkerrijbewijs (categorie T)

In 2006 is het nieuwe rijbewijsdocument ingevoerd en bestond het voornemen een trekkerrijbewijs (categorie T) in te voeren. Daarom is op het rijbewijsdocument de categorie T als optie opgenomen. Omdat Nederland geen trekkerrijbewijs kent, staan in de categorie T streepjes. De plannen om een rijbewijs voor tractoren in te voeren in Nederland gaan voorlopig niet door.

Kenteken en verhoging maximumsnelheid

De plannen om in 2009 een kentekenplicht in te voeren voor tractoren en andere landbouwvoertuigen gaan niet door. Ook de verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 kilometer per uur gaat niet door.

Verkeersregels landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers

Informatie over de verkeersregels voor landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers vind je in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De voertuigeisen vind je in de Regeling voertuigen. De omschrijving van deze voertuigen vind je in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Regels in het buitenland voor het trekkerrijbewijs

Over het trekkerrijbewijs zijn geen Europese afspraken gemaakt. Iedere lidstaat van de Europese Unie (EU) mag zijn eigen regels hanteren voor het besturen van een tractor. Zo zijn er landen die wel een trekkerrijbewijs hebben en andere landen die dat niet hebben. Voor de regels in het buitenland kun je contact opnemen met de buitenlandse autoriteit.

Meer informatie over trekkerrijbewijs jeugdigen

Voor meer informatie en met vragen over het trekkerrijbewijs jeugdigen kun je terecht bij Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voor het groene onderwijs en bedrijfsleven.

Voor meer informatie over en het aanmelden voor het examen trekkerrijbewijs jeugdigen kun je terecht bij een Agrarisch Opleiding Centrum (AOC) of een scholengemeenschap met een groene afdeling. Een overzicht met locaties waar groen onderwijs wordt gegeven, vind je op de website van de AOC Raad.

Links