Theorie-opleiding pakketten T-rijbewijs

Voordat het tractorrijbewijs behaald kan worden, moeten eerst een tweetal officiële examens afgenomen worden bij het CBR. In het eerste examen wordt de theorie behandeld. Het theorie-examen mag al afgenomen worden als de deelnemer 15,5 jaar oud is. Voor de tractor bestaat het theorie-examen uit 50 meerkeuzevragen, waarvan minimaal 37 goed beantwoord dienen te worden. Er is een regulier examen beschikbaar, een examen met extra tijd of een voorleesexamen. Pas als het theorie-examen met een goed resultaat is afgerond, kan er worden gestart met de praktijklessen.

Voor de theorie-opleiding bieden wij de keuze uit de volgende twee pakketten:

Pakket 1: E-learning + terugkommiddag + theorie-examen

Het E-learning pakket is ideaal voor mensen die zelfstandig vanuit huis willen leren voor het theorie-examen. Met dit online educatiemiddel kan vanaf elke locatie geleerd worden. Periodiek wordt door ons een ‘terugkommiddag’ gepland, waar de deelnemers de gelegenheid krijgen om de verduidelijking van de stof te krijgen en vragen te stellen. Direct aansluitend wordt het theorie-examen afgenomen. Let op: De terugkommiddag is geen lesmiddag!

Pakket 2: 3-daagse cursus + theorie-examen

Tijdens de 3-daagse theorie-cursus wordt alle stof behandeld die getoetst zal worden tijdens het theorie-examen. De te leren stof wordt klassikaal behandeld. Het voordeel van klassikaal leren is dat je ook leert van je medecursisten. Het theorie-examen wordt gepland op een datum in de toekomst. Dankzij de lessen beschikt u over voldoende kennis om het theorie-examen te behalen.

Upgrade Theorie-opleiding

Kreeft Opleidingen biedt de mogelijkheid om een upgrade aan te schaffen. Door te kiezen voor de upgrade kunt u aansluiten bij de klassikale lessen en mag u gebruik blijven maken van de E-learning module. Maakt u al gebruik van de klassikale lessen dan is het mogelijk om uw pakket te upgraden met E-learning. Hierdoor kunt u zelf de theorieopleiding volledig aan laten sluiten op uw behoefte en wensen.

Prijsopgave theorie-opleiding tractorrijbewijs

 

Excl. 21% BTW

Incl. 21% BTW

Pakket 1: E-learning + terugkommiddag + theorie-examen

€ 250,00

€ 302,50

Pakket 2: 3-daagse cursus + theorie-examen

€ 499,50

€ 604,36

Upgrade Klassikale lessen Pakket 1

€ 295,00

€ 356,95

Upgrade E-learning Pakket 2

€ 49,50

€ 59,90

BTW vrije opleidingen voor particulieren en instellingen

Kreeft Opleidingen is één van de weinige aanbieders in Nederland van Rijopleidingen en Arbo en veiligheid opleidingen die erkend is door het CRKBO. Om in aanmerking te komen voor een CRKBO – certificaat worden alle aspecten van de beroepsopleiding volgens strenge kwaliteitseisen gecontroleerd. Kreeft Opleidingen voldoet aan de strengste eisen, waardoor u niet alleen gegarandeerd bent van goede kwaliteit, wij kunnen onze diensten ook nog eens aanbieden tegen een 0% BTW tarief.

Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een instelling past de BTW-vrijstelling toe als deze beroepsonderwijs verzorgt (de belastingdienst bepaalt of hier sprake van is) en is ingeschreven bij het CRKBO. Het vrijgestelde bedrag wordt niet in de BTW-aangifte vermeld.

Door deze regeling kunnen wij de volgende prijzen aanbieden voor theorie-opleidingen:

 

Vrij van BTW

Pakket 1: E-learning + terugkommiddag + theorie-examen

€ 265,00

Pakket 2: 3-daagse cursus + theorie-examen

€ 525,00

Upgrade Pakket 1

€ 315,00

Upgrade Pakket 2

€ 52,50

Aanmelden voor het tractorrijbewijs

Kreeft verzorgt praktijkopleidingen voor het T-rijbewijs op haar vestigingen in Drachten, Hardenberg en Hoogeveen. Voor groepen kan dit echter op iedere gewenste locatie in Nederland plaatsvinden. Via de website van Kreeft Opleidingen kunt u zich direct online inschrijven voor een van onze praktijk- of theorieopleidingen voor de tractor. Bij vragen over het behalen van het T-rijbewijs, kunt u ook direct online contact met ons opnemen.

*Verplicht