Belastingvoordeel tractor rijbewijs

De theorieopleiding en praktijkopleiding voor het besturen van een tractor kan een aftrekpost bij de belastingaangifte zijn onder de noemer opleidingskosten, waardoor de netto-investering aanmerkelijk lager uitkomt. Welk bedrag u kunt aftrekken is van uw persoonlijke situatie afhankelijk.

Volgt u het opleidingstraject voor het rijbewijs T voor een (toekomstig) beroep dan mag u de studiekosten onder voorwaarden bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Hierbij geldt een drempel van € 250,00. Wat u terugkrijgt is afhankelijk van het belastingtarief waarin u valt.

Voorbeeldberekening belasting aftrekbaar bedrag

Opleidingskosten

€ 1.860,70

Drempel

€ 250,00

Aftrekbaar bedrag

€ 1.610,70

Teruggave bij belastingtarief (*)

Schijf I: 36,5%

=

€ 587,91

Schijf II: 42%

=

€ 676,49

Schijf III: 42%

=

€ 676,49

Schijf IV: 52%

=

€ 837,56

In dit voorbeeld kost de opleiding bij een belastingtarief van 36,5% uiteindelijk slechts € 1.272,79

(*) Alleen de daadwerkelijk betaalde kosten in een jaar zijn ook aftrekbaar over dat fiscale jaar. Kosten die nog betaald moeten worden kunnen pas worden meegenomen in een opvolgend jaar. Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de rubriek ‘studiekosten of andere scholingsuitgaven’ op de website van de belastingdienst.

Let op: Het gaat alleen om de kosten voor een studie die u zelf volgt. De studiekosten die u maakt voor de studie van uw kind of die uw kind maakt voor zijn studie, mag u niet aftrekken. Het spreekt voor zich dat Kreeft Opleidingen nooit aansprakelijk kan worden gehouden voor het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscale voordeel.

Vragen over het tractor rijbewijs?

Heeft u nog vragen over het behalen van het T-rijbewijs of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor belastingvoordeel, neem dan direct online contact met ons op.

*Verplicht